Australia Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer


Översikt Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.90 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Arbetslöshet 5.00 5.2 5.3 5.1 5 5.3
Inflation - Betygsätt 1.90 2.1 2.2 2.3 2.2 2.4
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Handelsbalans 3017.00 2000 3088 3099 3101 -500
Statsskulden Till Bnp 41.90 42.5 41 41 41 38
Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 0.73
0.71 0.71 0.7 0.7 0.68
Lagren Marknaden 5734.30
6121 6078 6035 5992 5823
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.68
2.71 2.75 2.79 2.83 3
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.90
0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40
3 2.7 2.5 2.4 2.4
BNP 1323.42
1450 1580 1580 1580 1720
Bnp Fasta Priser 441942.00
446186 449989 452991 452549 468317
Bruttonationalprodukt 442164.00
444656 452438 453218 452776 466711
Fasta Bruttoinvesteringar 110021.00
112000 113000 113000 113000 117000
Bnp Per Capita 55925.93
56220 56890 56890 56890 57160
Bnp Per Capita Ppp 44648.71
45100 45500 45500 45500 46000
Bnp Från Jordbruk 10402.00
10699 10600 10662 10652 11229
Bnp Från Entreprenad 33503.00
33840 33751 34341 34307 35518
Bnp Från Tillverkning 25521.00
26095 26621 26159 26134 27389
Bnp Från Mining 26745.00
26153 27048 27414 27387 27450
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24245.00
24396 24742 24851 24827 25606
Bnp Från Verktyg 10636.00
10778 10790 10902 10891 11313
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 5.00
5.2 5.3 5.1 5 5.3
Egenföretagare 12671.54
12710 12820 12900 12910 13500
Arbetslösa Personer 672.05
662 650 642 637 627
Deltid Sysselsättning -9461.00
4847 7117 6818 6818 6900
Heltid 42300.00
19719 15334 14508 14274 14184
Sysselsättning Ändra 32800.00
17100 22961 23201 23167 15600
Arbetskraftsdeltagande 65.60
65.6 65.8 65.7 65.58 66
Ungdomsarbetslöshet 11.30
12 12.8 12.2 12.2 13
Produktivitet 101.80
101 101 102 102 102
Arbetskostnaderna 100.60
101 101 101 101 101
Lediga Jobb 240.90
243 243 241 239 237
Jobbannonser 175905.00
174886 174170 173664 173324 172668
Löner 1207.40
1210 1230 1230 1230 1300
Lönerna I Manufacturing 1304.50
1310 1350 1350 1338 1400
Löne Tillväxt 2.30
2.4 2.4 2.35 2.27 3.3
Minimilöner 719.20
719 740 740 740 760
Befolkning 24.70
25.3 25.4 25.5 25.32 26
Pensionsåldern Kvinnor 65.50
65.5 65.5 65.5 65.5 66
Pensionsåldern Män 65.50
65.5 65.5 65.5 65.5 66
Levnadslön Familj 2790.00
3500 3600 2822 2825 3600
Levnadslön Individuella 1770.00
1781 1779 1778 1776 1777
Löner Lågutbildade 2710.00
2481 2506 2700 2703 2506
Löner Högutbildad 6120.00
6200 6200 6151 6144 6300
Sysselsättningsgraden 62.20
62.26 62.3 62.33 62.35 62.4
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 1.90
2.1 2.2 2.3 2.2 2.4
Inflation (Månad) 0.40
0.4 0.4 0.5 0.44 1
Konsumentprisindex Kpi 113.50
114 115 116 116 120
Kärna Konsumentprisindexet 114.60
115 116 116 117 120
Kärna Inflation Rate 1.80
1.9 1.8 1.8 1.9 2.1
Bnp-Deflatorn 106.48
107 107 108 108 111
Producentpriserna 110.30
111 111 111 113 115
Producentpriserna Förändras 2.10
1.9 1.7 1.8 2.12 1.9
Exportpriserna 100.10
100 98.5 97.16 96.34 97.39
Importpriserna 112.10
112 111 111 110 107
Mat Inflation 1.60
1.5 1.4 1.5 1.3 2
Inflationsförväntningar 3.60
3.9 4.1 4 3.79 3.9
KPI bostadshjälpmedel 121.30
122 123 124 124 128
Cpi Transportfordon 106.30
105 106 108 109 110
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 2
Interbankränta 2.49
2.49 2.49 2.49 2.49 2.99
Penningmängden M0 109.68
110 110 110 110 110
Penningmängden M1 357.10
360 363 366 369 394
Penningmängden M3 2092.84
2109 2124 2139 2153 2271
Banks Balansräkning 4278.05
4075 4050 4060 4391 4100
Centralbanken Balansräkning 164881.00
163912 163850 163851 163851 163851
Valutareserven 64038.00
66115 66752 66485 66452 66465
Lån Till Den Privata Sektorn 944.03
960 974 987 999 1064
Värde Ränta 1.90
1.9 1.9 1.9 1.9 2.4
Privat skuld och BNP 205.50
200 196 196 196 191
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans 3017.00
2000 3088 3099 3101 -500
Export 37496.00
33000 37677 37685 37686 34500
Import 34479.00
31000 34589 34587 34585 35000
Kurantkonto -13472.00
-19000 -13023 -12978 -12989 -22900
Bytesbalans Till Bnp -3.10
-2.6 -3 -3 -3 -3.3
Utlandsskulden 2045588.00
2092303 2113446 2135704 2159481 2366661
Villkor För Handel 89.30
89.04 88.36 87.9 87.82 90.76
Utländska Direktinvesteringar 60499.00
52665 50966 49267 47569 56688
Kapitalflöden 12538.00
13482 12477 12526 12690 12677
Turister 741700.00
1022100 785600 780800 722800 1080400
Guldreserver 68.70
68.69 67.36 67.36 67.18 67.37
Råolja Produktion 285.00
280 280 280 280 280
Terrorism Index 3.09
3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
Vapen Sales 97.00
88.88 89.28 89.68 90.09 102
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 41.90
42.5 41 41 41 38
Statliga Budgetutskottet -1.90
-1.2 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -5446.00
-3163 -5787 -3172 -4884 -2379
Statliga Utgifter 85568.00
85840 86996 87707 87622 90098
Statliga Intäkter 31157.00
33978 32557 35050 33294 35813
Skatteutgifter 36603.00
37627 38343 38222 38177 38192
Militära Utgifter 26102.32
24976 24690 24404 24118 25993
Asylansökningar 2042.00
2282 2298 2292 2294 2294
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.20
36.2 36.2 36.2 36.2 36.2
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Förtroendekommissionen 4.00
10 9 5.51 5.73 6
Tillverkning - Pmi 58.30
57.1 56.2 55.8 58.35 52
Tjänster Pmi 51.10
55 53.5 53.87 53.87 52.2
Industriproduktion 3.50
2.85 1.41 2.24 2.62 2.9
Industriproduktion (Månadsvis) 0.20
0.06 0.03 0.59 0.57 0.49
Manufacturing Produktion 1.90
0.5 -0.67 1.91 2.47 1
Kapacitetsutnyttjande 81.84
81.97 81.96 81.95 81.95 81.95
Nya Beställningar 31.00
30.1 36.96 35.44 32.32 34.61
Lagerförändringar 1160.00
662 591 559 524 466
Konkurser 635.00
662 675 677 678 678
Företagens Vinster 88467.00
68900 87184 87048 86998 59900
Totalt - Vehicle - Försäljning 90718.00
99100 94422 94629 94821 101000
Bilregistreringar 14078.61
14200 14260 14260 14505 14350
Ledande Ekonomiska Index -0.07
0.1 0 -0.2 0 0.1
Liten - Affärs - Känsla -4.01
2.8 -2.14 4 -0.31 0.87
Internet hastighet 11063.10
14067 14383 14695 14967 16567
IP-adresser 9859878.00
9942116 9949235 9951342 9951220 9953818
Privat investering -2.50
0.34 0.7 0.68 0.96 1.23
Gruv Produktion 4.50
1.2 4.79 4.78 3.37 4
Stål Produktion 433.73
461 466 464 463 463
Business Varulager 0.60
0.3 0.6 0.2 0.51 0.4
Konkurrenskraft - Index 78.85
79.35 79.35 79.35 79.35 81.85
Konkurrenskraft Rank 14.00
14 14 14 14 14
Komposit - Pmi 52.00
53.9 53.5 53.8 51.95 56.5
Korruption Index 77.00
77 77 77 77 77
Korruption Placering 13.00
13 13 13 13 13
Lätt Att Göra Affärer 18.00
16 15 16 17 17
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konsument - Confidence 104.30
104 99 104 104 104
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20
0.27 0.29 0.29 0.29 0.29
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.50
2.3 3.92 3.97 4.02 2.6
Konsument - Spendera 258440.00
263018 263688 264901 264643 276063
Disponibel Personlig Inkomst 298813.00
302807 304614 306406 308164 323574
Personliga Besparingar 1.00
1.44 1.56 1.64 1.51 1.56
Konsumentkrediter 2783.41
2819 2855 2891 2926 3212
Privat - Sektor - Credit 0.40
0.42 0.41 0.41 0.41 0.41
Hushållen Skuld Till Bnp 122.20
124 124 125 125 126
Bankernas Utlåningsränta 8.65
8.65 8.65 8.65 8.65 9.15
Bensinpriser 1.14
1.12 1.1 1.08 1.06 0.99
Hus Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bygglov 3.30
3.2 0.31 0.35 0.37 2
Ny - Hem - Försäljning 4821.00
5000 4900 5451 5448 5550
Housing - Index -0.70
-1.5 -0.4 -0.57 -0.54 2.1
Husägande Betyg 65.00
64 63.5 63.5 64.38 64
Byggproduktionen 1.60
1.5 0.6 0.55 1.23 0.2
Konstruktion Pmi 46.40
56 55.6 54 47.06 50
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00
30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00
45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00
10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Social Security Rate För Företag 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Social Trygghet För Anställda 2.00
2 2 2 2 2.5
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 28.06
25.05 26.96 19.26 23.25 22.17
Utfällning 52.60
36.65 71.17 40.27 40.27 39.33AUSTRALIA FORECASTS - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER