AUSTRALIA FORECASTS - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER

Australia Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.90 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8
Arbetslöshet 5.30 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6
Inflation - Betygsätt 2.10 2.1 1.8 1.7 1.7 2.5
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Handelsbalans 1551.00 600 2000 1354 1339 -500
Statsskulden Till Bnp 41.90 42.5 42.5 41 41 38
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 0.72
0.73 0.72 0.72 0.71 0.7
Lagren Marknaden 6166.48
6308 6263 6219 6176 6005
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.71
2.6 2.64 2.69 2.73 2.9
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.90
0.8 0.6 0.7 0.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40
2.7 2.7 2.3 2.3 2.4
BNP 1323.42
1450 1450 1580 1580 1720
Bnp Fasta Priser 441942.00
436153 444886 448237 452107 466952
Bruttonationalprodukt 442164.00
435784 443361 450675 452334 465352
Fasta Bruttoinvesteringar 110021.00
110000 111000 113000 113000 117000
Bnp Per Capita 55925.93
56220 56220 56890 56890 57160
Bnp Per Capita Ppp 44648.71
45100 45100 45500 45500 46000
Bnp Från Jordbruk 10402.00
10687 10667 10558 10641 11197
Bnp Från Entreprenad 33503.00
32703 33741 33620 34274 35415
Bnp Från Tillverkning 25521.00
25828 26019 26517 26108 27310
Bnp Från Mining 26745.00
25310 26077 26943 27360 27370
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24245.00
23719 24324 24646 24803 25531
Bnp Från Verktyg 10636.00
10652 10747 10748 10881 11280
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 5.30
5.4 5.5 5.5 5.6 5.6
Egenföretagare 12631.28
12660 12710 12820 12900 13500
Arbetslösa Personer 708.77
712 709 707 706 702
Deltid Sysselsättning 10250.00
8537 7589 7526 7524 6900
Heltid 33700.00
13447 11039 10482 10397 10376
Sysselsättning Ändra 44000.00
23014 17100 22869 22881 15600
Arbetskraftsdeltagande 65.70
65.6 65.6 65.8 65.7 66
Ungdomsarbetslöshet 11.70
12.2 12 12.8 12.2 13
Produktivitet 101.80
102 101 101 102 102
Arbetskostnaderna 100.60
101 101 101 101 101
Lediga Jobb 234.20
246 253 257 259 257
Jobbannonser 177241.00
177013 177068 176990 176924 176792
Löner 1207.40
1210 1210 1230 1230 1300
Lönerna I Manufacturing 1304.50
1310 1310 1350 1350 1400
Löne Tillväxt 2.10
2.3 2.4 2.4 1.99 3.3
Minimilöner 719.20
719 719 740 740 760
Befolkning 24.70
25.2 25.3 25.4 25.5 26
Pensionsåldern Kvinnor 65.50
65.5 65.5 65.25 65 66
Pensionsåldern Män 65.50
65.5 65.5 66 66 66
Levnadslön Familj 3420.00
3500 3500 3600 3442 3600
Levnadslön Individuella 2420.00
2431 2432 2431 2431 2430
Löner Lågutbildade 2440.00
2481 2481 2506 2494 2506
Löner Högutbildad 6110.00
6200 6200 6200 6144 6300
Sysselsättningsgraden 62.10
62.12 62.15 62.17 62.19 62.22
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.10
2.1 1.8 1.7 1.7 2.5
Inflation (Månad) 0.40
0.6 0.4 0.4 0.5 1
Konsumentprisindex Kpi 113.00
114 115 115 115 121
Kärna Konsumentprisindexet 114.25
115 115 116 116 120
Kärna Inflation Rate 1.90
1.9 1.9 1.82 1.83 2.1
Bnp-Deflatorn 106.48
107 107 107 108 111
Producentpriserna 109.40
110 111 111 111 115
Producentpriserna Förändras 1.50
2.2 1.9 1.7 1.8 1.9
Exportpriserna 96.50
96.2 94.78 93.27 92.78 94
Importpriserna 110.00
110 110 109 109 106
Mat Inflation 0.30
1.6 1.5 1.4 1.5 2
Inflationsförväntningar 4.00
4 3.9 4.1 4 3.9
KPI bostadshjälpmedel 120.80
122 123 123 123 129
Cpi Transportfordon 105.50
103 105 106 108 111
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 2
Interbankränta 2.26
2.26 2.26 2.26 2.26 2.76
Penningmängden M0 108.69
109 109 109 109 109
Penningmängden M1 352.84
354 357 359 362 389
Penningmängden M3 2074.81
2081 2090 2099 2108 2180
Banks Balansräkning 4268.34
4100 4075 4050 4060 4100
Centralbanken Balansräkning 172822.00
178384 178833 178826 178826 178826
Valutareserven 70975.00
70221 71740 71511 71538 71558
Lån Till Den Privata Sektorn 927.00
933 941 949 955 994
Värde Ränta 1.90
1.9 1.9 1.9 1.9 2.4
Privat skuld och BNP 205.50
200 200 196 196 191
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans 1551.00
600 2000 1354 1339 -500
Export 36070.00
31200 33000 36165 36166 34500
Import 34519.00
30600 31000 34811 34827 35000
Kurantkonto -13472.00
-13243 -19000 -13023 -12978 -22900
Bytesbalans Till Bnp -3.10
-2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.3
Utlandsskulden 2045588.00
2072865 2092303 2113446 2135704 2366661
Villkor För Handel 87.70
87.22 86.74 85.37 85.48 88.47
Utländska Direktinvesteringar 60499.00
51675 52665 50966 49267 56688
Kapitalflöden 12538.00
13182 13482 12477 12526 12677
Turister 774400.00
680500 1022100 785600 780800 1080400
Guldreserver 72.80
72.79 72.79 72.79 72.79 72.79
Råolja Produktion 272.00
274 274 274 274 274
Terrorism Index 3.09
2.18 1.93 1.82 1.71 2.39
Vapen Sales 97.00
94.08 88.88 89.28 89.68 102
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 41.90
42.5 42.5 41 41 38
Statliga Budgetutskottet -1.90
-1.2 -1.2 -0.8 -0.8 -0.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 10417.00
4379 8202 5759 8399 9014
Statliga Utgifter 85568.00
82714 85590 86657 87536 89835
Statliga Intäkter 49256.00
42339 45435 43612 46262 46873
Skatteutgifter 38839.00
37960 37801 37853 37863 37859
Militära Utgifter 26102.32
25466 24976 24690 24404 25993
Asylansökningar 2042.00
2091 2088 2089 2089 2089
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.20
35.96 35.97 35.97 35.97 36.01
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Förtroendekommissionen 4.00
11 10 9 6.06 6
Tillverkning - Pmi 56.70
56.4 57.1 56.2 55.8 52
Tjänster Pmi 52.20
53.8 55 53.5 54.74 52.2
Industriproduktion 4.40
2.41 2.47 1.29 2.23 2.63
Industriproduktion (Månadsvis) 2.20
0.52 0.15 0.1 0.59 0.48
Manufacturing Produktion 6.50
-0.6 0.5 1.25 2.58 1
Kapacitetsutnyttjande 82.27
82.21 82.23 82.22 82.22 82.22
Nya Beställningar 31.00
47.51 38.51 45.01 43.89 42.7
Lagerförändringar 1160.00
797 662 591 559 466
Konkurser 764.00
660 660 659 658 658
Företagens Vinster 88467.00
88769 68900 87184 87048 59900
Totalt - Vehicle - Försäljning 85551.00
112960 99100 103819 102978 101000
Bilregistreringar 14078.61
14200 14200 14260 14260 14350
Ledande Ekonomiska Index 0.10
0.2 0.1 0 -0.2 0.1
Liten - Affärs - Känsla 1.54
-4.81 2.15 -2.76 3.48 0.37
Internet hastighet 11063.10
13737 14067 14383 14695 16567
IP-adresser 9859878.00
9945263 9942116 9949235 9951342 9953818
Privat investering -2.50
0.74 0.34 0.7 0.68 1.23
Gruv Produktion 4.40
0.9 1.2 3.56 4.38 4
Stål Produktion 515.57
512 516 516 516 516
Business Varulager 0.60
0.5 0.3 0.6 0.2 0.4
Konkurrenskraft - Index 5.19
5.21 5.21 5.19 5.19 5.25
Konkurrenskraft Rank 21.00
22 23 20 19 25
Komposit - Pmi 52.00
55.1 53.9 53.5 53.8 56.5
Korruption Index 77.00
77 76 76 76 74
Korruption Placering 13.00
11 11 11 10 8
Lätt Att Göra Affärer 14.00
16 16 12 11 17
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Confidence 100.50
101 104 99 105 104
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.00
0.31 0.29 0.29 0.29 0.29
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.20
3.56 2.3 3.71 3.77 2.6
Konsument - Spendera 258440.00
255947 262252 262661 264384 275259
Disponibel Personlig Inkomst 298813.00
301173 302807 304614 306406 323574
Personliga Besparingar 1.00
1.53 1.44 1.56 1.64 1.56
Konsumentkrediter 2750.93
2769 2795 2821 2846 3073
Privat - Sektor - Credit 0.40
0.36 0.35 0.35 0.35 0.35
Hushållen Skuld Till Bnp 121.70
122 122 122 122 123
Bankernas Utlåningsränta 8.65
8.65 8.65 8.65 8.65 9.15
Bensinpriser 1.07
1.09 1.03 0.97 0.92 0.73
Hus Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bygglov -5.20
-2.2 3.2 0.41 0.41 2
Ny - Hem - Försäljning 5065.00
5200 5000 4900 5791 5550
Housing - Index -0.70
-0.5 -1.5 -0.4 -0.57 2.1
Husägande Betyg 65.00
64 64 63.5 63.5 64
Byggproduktionen 1.60
0.8 1.5 0.6 0.55 0.2
Konstruktion Pmi 51.80
55.7 56 55.6 54 50
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00
30 30 30 30 27.5
Personliga Skattesats 45.00
45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00
10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Social Security Rate För Företag 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.25
Social Trygghet För Anställda 2.00
2 2 2 2 2.5
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur 28.06
16.54 25.05 26.96 19.26 22.17
Utfällning 52.60
19.33 36.65 71.17 40.27 39.33