Amazon | Resultat Per Aktie, Inklusive Extraordinära Poster

Last Quarter:

4.90 USD

Förra Året:

1.25 USD