Anglo American | Resultat Per Aktie Efter Full Utspädning

Last Quarter:

-1.18K USD

Förra Året:

-2.86 USD