Anglo American | Utestående Stamaktier

Last Quarter:

1.4B USD

Förra Året:

1.4B USD