Anglo American | Kontant Betalning Från Anläggningstillgångar

Förra Året:

2.65B USD