Anglo American | Kassaflöde Från Finansieringsverksamhet

Förra Året:

-89.8M USD