MTR | Kassaflöde Från Finansieringsverksamhet

Förra Året:

-8.36B HKD