NGK Insulators | Anläggningstillgångar Netto

Last Quarter:

251B JPY

Förra Året:

229B JPY