Showa Denko | Resultat Per Aktie, Inklusive Extraordinära Poster

Last Quarter:

6.78 JPY

Förra Året:

0.68 JPY