Sumco | Kassautflöde Från Investeringsverksamheten

Förra Året:

13.4M JPY